Product Line

HVAC-R - Snabbanslutningar för fyllning av kylmedia samt testning av slangar

Refrigerant Filling Made Easy

With WEH® Quick Release Couplings you connect in just seconds to Schrader valves, female threads, male threads, straight tubes, tube fittings and bores – no hand tightening required!

Refrigerant loss is reduced by up to 99%!

Benefit from further advantages:

Increased productivity – Reduction of costs – Protection of operators’ joints from RSI

Get your benefits now!
We are looking forward to receiving your inquiry!

Our connections solutions are ideally suited for filling and evacuating refrigerants / coolants, pressure testing / function testing of refrigerators / cooling systems, air conditioning systems, heat exchangers / heating pumps, pressure vessels, compressors & evaporators, automotive components and heating systems.

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Set Descending Direction
Inquiry List

 

You have no items in your inquiry list.

Read more
Snabbanslutningar för kyl- och luftkonditioneringsindustrin
Förbättra fyllning av kylmedia med WEH® HVAC-R anslutningar

Överallt där köldmedier måste fyllas är WEHs snabbkopplingar det perfekta verktyget. De ansluter enkelt till Schrader ventiler och röranslutningar inom några sekunder utan att behöva använda hand åtdragning, gängtätningsmaterial eller skiftnycklar. Ett stort utbud av anslutningar finns tillgängligt för fyllning under produktion av kylskåp och luftkonditioneringar och även för påfyllning vid underhåll och service av VVS-R-komponenter. De har höga flödesegenskaper, minskar underhållskostnaderna och gör processen med kylmedia ännu enklare.
- Anslut för fyllning, tömning samt testing
- För kyl- och luftkonditioneringsanläggningar samt tillhörande utrustning
- Enkel hantering utan verktyg

Back to Top