Product Line

Andningsluft - Snabbanslutningar för fyllning av andningsluft samt testning av tillhörande utrustning

Safe, Easy & Fast Filling & Testing in BA laboratories

WEH’s vast range of ingenious high-quality products includes Filling / Test Connectors for BA cylinders and breathing apparatus providing pressure-tight connections and taking the drudgery out of repeated connections.

Especially filling rig manufacturers, fire brigades and BA laboratories benefit from:

  • Safe & pressure-tight connections
  • Safety peg prevents accidental disconnection under pressure
  • Instant connection – without hand tightening
  • Enhancement of efficiency & Reduction of costs
  • Wrist-friendly work
Existing filling rigs equipped with screw connectors can be easily retrofitted.

Still questions?
Do not hesitate to contact us!

Set Descending Direction

Set Descending Direction
Inquiry List

 

You have no items in your inquiry list.

Read more
Förbättra fyllning av andningsluft i laboratorier och hos brandkåren
Snabbkopplingar för säker och effektiv laddning och omladdning av SCBA eller dykflaskor. Alla snabbkopplingar ansluter enkelt till cylinderventiler för luftlagringssystem, kaskad fyll paneler eller inneslutningsfyllningsstationer utan att behöva skruva. Alla snabbkopplingar utsätts för omfattande tryck och hållbarhetstester.

Back to Top